geweldloze communicatie

Waarom zijn relaties vaak zo ingewikkeld?

Je bent kwaad op je moeder, je bent teleurgesteld in een van je vrienden, je partner wil je niet begrijpen, je klaagt over je baas, en alsof dat niet genoeg is, worstel je nog eens met jezelf, …

Onenigheden horen er bij – maar ze kunnen ook muren opwerpen. Daarom hebben we inzichten nodig, een aanpak die werkt, een strategie die ons vooruit helpt.

Geweldloze communicatie leert ons om op een andere manier te spreken en naar anderen te luisteren.

Geweld in communicatie?  Vele manieren van communiceren zullen we gewoonlijk niet als geweldvol bestempelen. Maar woorden leiden vaak tot onbegrip, schuld schaamte en pijn, zowel naar anderen als onszelf. We hebben een andere houding en een nieuwe manier van spreken nodig als antwoord.

Geweldloze Communicatie is een manier van denken en communiceren die bedoeld is om wederzijds begrip en respect in relaties te brengen.

Over de hele wereld gebruiken gemeenschappen, bedrijven, scholen, koppels en individuen deze krachtige methode. De beproefde inzichten worden succesvol gebruikt om conflicten aan te pakken en spanningen op te lossen.

Volg ook een workshop voor persoonlijke groei, een workshop voor verbindende communicatie op het werk. Of organiseer een training in jouw organisatie. Doorgrond de mechanismen achter conflicten. Ga actief aan de slag met het ontwikkelen van jouw nieuwe ontwapenende, doeltreffende en verbindende communicatiestrategie.

button_ik-wil-me-inschrijven (3)

Gelukkig leven

Iedereen wil gelukkig zijn. We zijn gelukkig als we in staat zijn om op een min of meer gebalanceerde manier onze ‘menselijke behoeften’ te vervullen. Alles wat we doen heeft tot doel om onze behoefte om gelukkig te zijn te vervullen. Zelfs de woorden en daden van agressie of zelfverwijt zijn (onfortuinelijke) manieren om bij te dragen aan ons welzijn. ‘Geweld’, conflicten en onbegrip ontstaan vaak door onenigheid over strategieën. Maar om onze behoeften te vervullen zijn er verschillende strategieën of manieren mogelijk. Vaak is er onenigheid over de strategie. De kunst bestaat er dan in om te begrijpen wat iemand echt nodig heeft, de onderliggende behoefte. Wanneer we onze behoeften begrijpen, en ook die van de andere, dan kunnen we oplossingen vinden zodat de behoeften van iedereen tellen, en hebben we geen ‘geweld’ nodig.

Geweldloze communicatie helpt om helderheid te krijgen over onze verlangens, onze drijfveren, over onze behoeften. Het helpt om te zien wat de ander wil, wat de behoeften zijn van – onze partner, onze collega’s, onze klanten, onze kinderen, onze ouders, onze buren. We leren zeggen wat we willen zonder dat de andere een oordeel hoort, of zonder dat we onszelf tekort doen. In plaats van te eisen, leren we hoe we een verzoek kunnen formuleren. Ook de eisen van anderen kunnen we leren horen als een vraag. We leren horen wat de andere wil, zelf al gebruikt hij woorden (of juist geen woorden) die weerstand oproepen, of ons zelfs kwetsen. We leren ja zeggen, zonder dat we onszelf verplicht voelen. We leren nee zeggen, zonder dat we ons schuldig voelen.

Geweldloze communicatie is er op gericht om het (samen)leven mooier te maken. We leren vaardigheden om de behoeften van de ander te zien. We ontwikkelen wederzijds begrip. Hierdoor kan ons vertrouwen  groeien. We krijgen ruimte om een nieuwe creatieve manier te ontwikkelen om met elkaar om te gaan.

button_ik-wil-me-inschrijven (3)

OF

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe workshops: