F.A.Q.

Kunnen we wel verbindend en geweldloos communiceren als onze gesprekspartner dat niet doet?

Om Geweldloze Communicatie toe te passen hoeft onze gesprekspartner daar zelf niet vaardig in te zijn. Meer zelf, de andere hoeft zelf niet de intentie hebben om met welwillendheid naar ons te luisteren. Als we zelf onze houding en onze manier van spreken aanpassen, dan zal de ander ook gaan deelnemen aan dit proces. Dit zal niet altijd gebeuren. Maar door de verschuiving in de houding zal er uiteindelijk meer openheid, empathie en begrip ontstaan.

Is geweldloze communicatie een kunstmatig toepassen van technieken?

Een deel van het proces van geweldloze communicatie bestaat uit het helder tot uitdrukken van de vier elementen. Het kan in het begin soms wat gekunsteld aanvoelen wanneer mensen zich anders uitdrukken. Maar geweldloze communicatie bestaat niet uit het toepassen van een reeks formules of technieken. Het gaat erom dat we ons afstemmen op wat we waarnemen, voelen en nodig hebben, en om een duidelijk verzoek te formuleren.  Het doel is een wederzijdse communicatiestroom in de geest van welwillendheid en mededogen. De vier elementen kunnen ook worden ervaren, zonder dat er een woord wordt geuit.

Is het beter om de workshop samen met mijn partner te volgen?

Binnen relaties kan geweldloze communicatie helpen om een nieuwe manier te vinden om je met elkaar te verbinden. Het kan waardevol zijn om samen deze nieuwe taal te leren. Toch is het niet noodzakelijk dat je samen de workshop volgt. Soms kan het ook bevrijdend zijn om tijdens de workshop met anderen te kunnen delen wat er in je leeft. Zonder dat je partner aanwezig is. Het laat je toe om even met een andere blik te kijken naar de patronen die er in de relatie zijn ontstaan. Jouw inzichten kan je dan op je eigen manier later delen met je partner. Aan jullie de keuze.

Zie ook het antwoord op de vraag ‘Kunnen we wel verbindend en geweldloos communiceren als onze gesprekspartner dat niet doet?’.

Is geweldloze communicatie wel iets voor mij?

Wil je meer helderheid krijgen over wat echt van belang is in je leven? Wil je beter omgaan met moeilijke situaties? Wil je een manier vinden om tot betere relaties te komen? Dan is geweldloze communicatie iets voor jou.

Geweldloze Communicatie verdiept het luisteren, bevordert respect en empathie en ontwikkelt een wederzijds verlangen om vanuit het hart te geven.

Sommigen gebruiken Geweldloze Communicatie om compassievol met zichzelf om te gaan, anderen om te komen tot diepere persoonlijke relaties, en weer anderen voor betere relaties op hun werk of in de politiek. Geweldloze Communicatie wordt over de hele wereld gebruikt voor het bemiddelen bij allerlei soorten geschillen en conflicten.

Als we Geweldloze Communicatie gebruiken in de omgang met onszelf, met een ander of in de groep, vinden we onze natuurlijke staat van mededogen. Het is daarom een benadering die effectief kan worden toegepast voor elk communicatieniveau en in allerlei situaties:

  • in intieme relaties
  • in gezinssituaties
  • op scholen
  • in organisaties en instellingen
  • bij therapieën en counseling
  • bij diplomatieke en zakelijke onderhandelingen
  • bij alle mogelijke geschillen en conflictsituaties.

Word ik gelukkig door geweldloos te communiceren?

Iedereen wil gelukkig zijn. We zijn gelukkig als we in staat zijn om op een (min of meer) gebalanceerde manier onze ‘menselijke behoeften’ te vervullen. Alles wat we doen heeft tot doel om onze behoefte om gelukkig te zijn te vervullen. Zelfs de woorden en daden van agressie of zelfverwijt zijn (onfortuinlijke) manieren om bij te dragen aan ons welzijn. ‘Geweld’, conflicten en onbegrip ontstaan vaak door onenigheid over de manier waarop we onze behoeften kunnen vervullen.

Geweldloze communicatie helpt om helderheid te krijgen over onze verlangens, onze drijfveren, over onze behoeften. Het helpt om te zien wat de ander wil, wat de behoeften zijn van – onze partner, onze collega’s, onze klanten, onze kinderen, onze ouders, onze buren. We leren zeggen wat we willen zonder dat de andere een oordeel hoort, of zonder dat we onszelf tekort doen. In plaats van te eisen, leren we hoe we een verzoek kunnen formuleren. Ook de eisen van anderen kunnen we leren horen als een vraag. We leren horen wat de andere wil, zelf al gebruikt hij woorden (of juist geen woorden) die weerstand oproepen, of ons zelfs kwetsen. We leren ja zeggen, zonder dat we onszelf verplicht voelen. We leren nee zeggen, zonder dat we ons schuldig voelen.

Geweldloze communicatie is er op gericht om het (samen)leven mooier te maken. We leren vaardigheden om de behoeften van de ander te zien. We ontwikkelen wederzijds begrip. Hierdoor kan ons vertrouwen  groeien. We krijgen ruimte om een nieuwe creatieve manier te ontwikkelen om met elkaar om te gaan.